Teigha Viewer ke stažení zdarma

Přímé odkazy na Teigha Viewer ke stažení:

Windows
TeighaViewer_QT5_vc10dll.msi
Windows XP a novější.

Mac OS X
TeighaViewer_QT5_macOsX_x64_10.8dll.dmg
Vyžaduje Mac OS X 10.8 x64 a novější.

Android
TeighaViewer_QT5_android_armeabi_r9d.apk
Android 2.3 a novější.

Linux RPM balíčky
TeighaViewer_QT5_lnxX86_4.7dll.rpm
TeighaViewer_QT5_lnxX64_4.7dll.rpm
Vyžaduje Qt 5.3.2
Pro instalaci klikněte na .rpm soubor v prohlížeči (Dolphin)

Linux DEB balíčky
TeighaViewer_QT5_lnxX86_4.7dll.deb
TeighaViewer_QT5_lnxX64_4.7dll.deb
Vyžaduje Qt 5.3.2
Pro instalaci použijte systémový software, například dpkg -i TeighaViewer_lnxX86_4.4dll.deb z příkazového řádku. Pro instalaci může být nutné oprávnění Superuživatele.

Další odkazy

Více informací a soubory ke stažení naleznete na:
www.opendesign.com/guestfiles/teigha_viewer

Knihovny Teigha jsou obsaženy v mnoha profesionálních CAD programech. Potřebujte-li více funkcí, než nabízí Teigha Viewer, vyzkoušejte 4M CAD či progeCAD.

Wed Nov 14, 2018 01:44:27
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino Cinema V-Ray AutoCAD LT

teigha.cadzone.cz